keskiviikko 22. tammikuuta 2014

KAPO-menetelmällä laadukasta ratkaisusuunnittelua ketteriin IT-hankkeisiin

Talent Base valmistautuu vuoteen 2014 tuomalla laadukasta ratkaisusuunnittelua ketteriin IT-hankkeisiin. Pitkäaikaisen ja monipuolisen projektikokemuksen pohjalta suunnitellusta ketterän kehityksen työkalusta, KAPO-menetelmästä, on saatu lupaavia näyttöjä, ja menetelmää tullaan soveltamaan kuluvan vuoden aikana useisiin asiakasprojekteihin. Vuoden 2013 viimeisessä aamiaistilaisuudessamme aiheesta kertoneen konsultti Johannes Paarvalan mukaan ketterä kehitys toimintamallina on laajalti käytössä, mutta sillä ei ole ollut juurikaan annettavaa ratkaisusuunnitteluun tai määrittelyyn. Heikosta suunnittelusta on seurannut liian usein laatuongelmia, ja tulevaisuudessa asiakkaat haluavatkin entistä parempaa suunnittelua osana ketteriä kehityshankkeita. Sitä pidetään laadukkaan lopputuotteen edellytyksenä.

”Jokainen IT-ratkaisujen parissa toimiva taho haaveilee menetelmistä, joiden avulla IT-projektit pystytään viemään ketterästi, mutta hallitusti kohti haluttua lopputuotetta. Me lopetimme haaveilun ja kehitimme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaniemme kanssa siihen tehokkaan menetelmän”, Paarvala toteaa. KAPO-menetelmä on kehitetty tukemaan ketteriä kehitysmenetelmiä. Sen tavoitteena on tehostaa kehitystyötä ja parantaa lopputuotteen laatua.

KAPO-menetelmä koostuu neljästä osa-alueesta: konseptoinnista eli ratkaisusuunnittelusta, arkkitehtuurista, lopputuotteen prototyypistä ja operatiivisen toiminnan huomioimisesta. IT-projektin onnistumisesta vastaa kokeneista ammattilaisista koostuva KAPO-tiimi. KAPO-tiimi toimii tyypillisesti asiakkaan liiketoiminnan ja IT-kehitystiimin välissä tehden tiivistä yhteistyötä molempien kanssa. Sen vastuulla on muuttaa asiakkaan liiketoimintavaatimukset ratkaisusuunnitelmaksi ja prototyypiksi. 

Ratkaisusuunnitelman ansiosta kehitystyö on nopeaa ja ennustettavaa, sillä ongelmat, riippuvuudet ja vaihtoehdot on analysoitu ja ratkaistu valmiiksi. Menetelmällä pystytään parantamaan olennaisesti myös kehitystiimille toimitettavan syötteen laatua.  Prototyyppi on konkreettinen esimerkki lopputuotteesta, ja sen avulla voidaan varmistaa suunnitellun ratkaisun tarkoituksenmukaisuus. 

KAPO-tiimi huolehtii, että ratkaisusuunnitelma, arkkitehtuuri, prototyyppi ja operatiivinen malli ovat validoituja ja hyväksyttyjä ennen varsinaisen kehityksen aloittamista. Tällä tavoin varmistetaan, että projektin lopputuotteena on liiketoiminnan vaatimukset huomioiva IT-ratkaisu, joka on helppo ottaa käyttöön, ja joka tuottaa todellisia liiketoiminnallisia hyötyjä.Ota yhteyttä, asiantuntijamme kertoo mielellään lisää.
Senior Consultant Jukka-Pekka Kääriäinen, +358 40 511 6827
jukka-pekka.kaarianen(at)talentbase.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti