perjantai 28. marraskuuta 2014

Web Summit 2014

Web Summit keräsi yhteen 22 000 kävijää Dubliniin, Irlantiin. Kolmipäiväinen tapahtuma toi yhteen start-upit, sijoittajat, suurimmat teknologiayritykset ja teknologian parissa työskentelevät. Tapahtuman tärkeydestä kertoo se, että esim. vuonna 2013 60% Fortune 500 yrityksistä oli paikalla ja vuonna 2014 varmasti enemmän, koska tapahtuman kävimäärä kasvoi yli 10 000 kävijällä. Toisaalta on mielenkiintoista, että vielä 2010 tapahtumassa oli vain 400 kävijää. On siis päivänselvää, että kyseiselle tapahtumalle on ollut tarvetta. Kaiken kaikkiaan voi sanoa, että tapahtuman kasvu ei haitannut palvelun tasoa. Ihmisiä oli paljon, mutta liikkuminen onnistui, jonottamiselta vältyttiin ja ruoka oli hyvää. 

Mitä Web Summitissa on tarjolla?


Web Summitissa voi keskittyä kuuntelemaan seminaariesityksiä eri lavoilta, jotka on jaettu teemoihin kuten kehittäjät, markkinointi, suuryritykset jne. Lisäksi start-upit ovat hyvin edustettuina omilla standeillään, jotka on jaettu start-upin genren mukaan. Näillä ständeillä oli todella tungosta ja puheensorinaa, ja jokainen oli valmis kertomaan, miksi juuri heidän applikaatiosta kasvaa seuraava Facebook. Lyhyille esittelyille eli pitchaukselle löytyy omat lavatkin. Pitchaus-lavoilla start-upit pääsevät esittelemään tuomaristolle oman yrityksensä, ja näistä esityksistä parhaat pääsevät viimeisenä päivänä pitämään oman pitchauksensa lähes kymmenelle tuhannelle katsojalle tapahtuman päälavalla. Se jos mikä on hyvä paikka markkinoida omaa start-upiaan sijoittajille ja muille. Tämän vuoden start-upien Alpha-sarjan voittaja oli Basestone (www.basestone.io), joka tarjoaa rakennusyrityksille työkaluja piirustusten hallintaan ja niistä kommunikoimiseen. Beta-sarjan voittaja oli taas Codacy (www.codacy.com), joka tarjoaa työkaluja kehittäjille koodin automaattiseen testaamiseen ja laadukkaampaan raportointiin.


 Tästä voi ottaa oppia ensi vuodelle hyvästä pichthistä eli Basestonen esitys päälavalla:


Mikä oli esitysten sisältö?


Seminaariesitykset vaihtelivat lavan mukaan, mutta silti ne voidaan jakaa kahteen osaan: keskustelut ja esitykset. Keskusteluissa lavalla oli yleensä muutama haastateltava ja haastattelija johti keskustelua. Aiheesta oli toki ymmärrys, mutta joskus nämä haastattelut saattoivat jäädä hieman ohuiksi.

Tärkeimpiä asioita mediaan, markkinointiin ja sisältöön liittyvistä puheenvuoroista (mm. Huffington Post, Financial Times, Vox Media, Demand media, Taboola, Contently)
 • Kuluttajat ovat liikkuvia, ja he odottavat palveluilta entistä enemmän. Kuluttaja kaipaa ratkaisuja ongelmiin, jotka hänellä on juuri nyt, ja hänelle pitäisi pystyä tarjoamaan juuri hänelle sopivaa sisältöä.
 • Facebook-videon ennustetaan kasvavan voimakkaasti.
 • Sosiaalisen median tähdet kasvattavat suosiotaan ja uusia tähtiä kasvaa mm. YouTubesta, Instagramista jne.
 • Videon tuotannollinen laatu ei ole niin tärkeää. Tarinankerronta ja yhteisöllisyyden kokeminen ovat tärkeämpiä.
 • Sponsoroitu sisällöntuotanto kasvaa. Mainokset ovat kuin sisältöä, ja viraali sisältö tärkeää.
 • Mainoksissa koko ruudun vievät mainokset kasvattavat suosiotaan.
 • Julkaisijat alkavat toimimaan enemmän agentteina ja teknologiakumppaneina, jotka auttavat brändejä sisällönluomisessa ja siihen liittyvissä teknologioissa. Nämä tuovat uusia ansaintamalleja julkaisijoille.
 • Analytiikka painottuu määrällisestä sivuston kuluttamisen seuraamisesta (esim. sivunäyttöjen määrä) sitoutumisen seurantaan (esim. sivustolla vietetty aika, vierailujen tiheys ja määrä jne.).
 • Brändit (huom. ei vain yritykset vaan myös henkilöt ja ryhmät voivat olla brändejä) alkavat luomaan enemmän sisältöä itse. Tämä tulee lisäämään nykyisten julkaisijoiden kilpailua.


Muista mielenkiintoisista puheenvuoroista muistiinpanoja (mm.  Freshdesk, Pivotal Labs, Twilio, Github, Oculus VR)
 • Teknologia tulee muuttamaan jokaista toimialaa. Joka alalle löydetään tehokkaampia ja parempia tapoja toimia teknologian avulla.
 • Painotus nimenomaan ohjelmistoissa fyysisen hardwaren sijaan.
 • Ohjelmistojen kehittämisessä ja käyttöönotossa tulee olla ketterä. Jos et ole, kilpailijat ajavat ohitsesi.
 • Ohjelmistojen kehittäminen kettärästi on kulttuurillinen muutos koko organisaatiossa. Kaiken kettärän kehittämisen ympärillä pitäisi myös mukautua toimintatapaan.
 • Ketterä kehittäminen vaatii asianmukaisia työkaluja ja prosesseja, joilla on mahdollista kokeilla nopeasti uutta, laittaa nopeasti tuotantoon ja testata eri vaihtoehtoja.
 • Virtuaalinen todellisuus tulee muuttamaan ihmisten kommunikoinnin jossain vaiheessa esim. lasit päässä eri paikoissa olevat ihmiset kokoustavat virtuaalisessa todellisuudessa, jossa toisten ilmeet yms. kehonkieli on luettavissa.
 • Palvelu ja tuki on uusi markkinointi. Jos teet ne hyvin tai huonosti, niin asiakkaat kyllä muistavat.
 • Open sourcen toimintavat ja yritysten toimintavat saattavat lähentyä toisiaan tulevaisuudessa.


Web Summitin useat päälavan puheet löytyvät Youtubesta, joten sinne tonkimaan, jos löytyy jotain kiinnostavaa. Ohessa esimerkiksi Oculus VR:än (Facebookin ostama yritys) Brendan Iribe keskustelee virtuaalisen todellisuuden tulevaisuudesta:
Lisätietoja:
Johannes Paarvala, +358 40 713 1577
johannes.paarvala(at)talentbase.fi 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti