keskiviikko 8. heinäkuuta 2015

7 päättäjää ja 7 yritystä – mitä digitaalisen muutoksen johtaminen heille tarkoittaa?

Digitaalinen muutos puhuttaa. Erityisesti sen johtaminen on herättänyt laajaa keskustelua, joten se oli itseoikeutetusti yksi teemoistamme alkukesän Talent Talk –tapahtumassa. Kutsuimme koolle seitsemän eri toimialoja edustavaa päättäjää, joiden arkipäivää digitaalisen muutoksen johtaminen on. Tässä kolme keskeistä löydöstä keskusteluistamme, joissa vaihdettiin kokemuksia niin globaaleista kuin kotimaisistakin toimintaympäristöistä.

1. Digitalisaatio ei ole tekninen muutos vaan liiketoiminnan muutos


Digitaalinen muutos ei ole vain nettisivujen tai teknologioiden uusimista. Se on ensisijaisesti koko yrityksen liiketoimintamallien uudelleenajattelua. Miten digitalisaatio muuttaa jo olemassa olevien ei-digitaalisten kanavien toimintaa ja asiakaskokemusta? Miten yhdistää kaksi erilaista liiketoimintamaailmaa? Uusien liiketoimintamallien ja tulovirtojen uudelleenarviointi on tarpeellista jokaiselle yritykselle, ja vanhat lypsylehmät eivät välttämättä enää toimi. Lisäksi digitalisaatio tekee asioista mitattavia ja läpinäkyviä, joten organisaatiot voivat kerätä valtavia määriä uudenlaista dataa arvioidakseen prosesseja, asiakaskokemusta ja transaktioita. Digitaalisen muutoksen johtaminen ei siis ole vain teknisen muutoksen johtamista, vaan ennen kaikkea liiketoimintajohtamista.

2. Muutos vaatii johdon tuen


Edellä mainitut kysymykset ja niiden käsittely vaikuttavat olennaisesti koko yrityksen toimintaan. Uudistuminen edellyttää kaikkien ja erityisesti ylimmän johdon tukea ja sitoutumista. Suuret ja vanhat yritykset voivat helposti jäädä jumiin organisaation sisälle ja vanhoihin toimintamalleihin, mikä tekee muutoksesta mahdotonta. Johdon tehtävä on tukea uudenlaisen yrityskulttuurin luomista ja toimintatapojen muutosta. Digitaalisen muutoksen johtaminen on siis myös yrityskulttuurin muutoksen johtamista.

3. Uudistuminen edellyttää uutta osaamista – kaikilta


Suurissa organisaatioissa digitalisaatio haastaa olemassa olevan organisaatiorakenteen ja antaa mahdollisuuden sisäisten siilojen purkamiseen. IT siirtyy tai on jo siirtynyt tukitoiminnosta muutoksen keskipisteeksi, eikä teknologia ole vain IT-yksiköiden asialistalla. Digitalisaatio koskettaa koko organisaatiota, kun uusia prosesseja vakiinnutetaan eikä sitä voida johtaa yksikkökohtaisesti. Kaikilta, myös IT-yksiköiltä, edellytetään uudenlaista osaamista, ja samalla pitäisi pystyä toimimaan yhä nopeammin muuttuvassa ympäristössä. Jos IT:n pääfokus on aikaisemmin ollut vaikkapa ERP-järjestelmien ja toimiston IT-infrastruktuurin ylläpidossa, uusissa digitalisaation ajamissa aloitteissa ja niihin liittyvissä IT-projekteissa onnistuminen tulee todennäköisesti vaatimaan uudenlaisia taitoja ja toimintamalleja. Digitaalisen muutoksen johtamiseen kuuluukin oppivan organisaation johtaminen ja tarvittavan osaamisen kehittäminen.

Digitaalinen muutos tarkoittaa monella tavalla uusille alueille, jopa epämukavuusalueelle astumista. Tässä jatkuvassa muutoksessa hyvä johtajuus muodostuu siitä, että se luo rohkeutta ottaa ensimmäiset askeleet, näyttää suuntaa joskus kaoottisessakin tilanteessa ja tukee toisinaan horjuvaakin menoa. Tämän päivän digimuutoksen johtajilta odotetaan monitaituruutta, mutta ennen muuta rohkeutta kestää epävarmuutta. Siihen pystyy kyllä, kunhan yrityksessä vallitsee luottamus omaan tiimiin ja yhteiseen visioon.


Jos kaipaat digimuutoksen asiantuntijaa kirkastamaan visionne, digitalisoimaan prosessit, suunnittelemaan digipalvelunne tai vaikkapa auttamaan muutosten jalkautuksessa, niin ota yhteyttä. 

Lisätietoja:
Tiia Roine, +358 40 7702851
tiia.roine(at)talentbase.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti